Ballada o ulotności

Ten obraz jest swoistą refleksją nad ulotnością i przemijaniem piękna przyrody. Wiąże się z ostatnimi wydarzeniami, kiedy ogień odebrał Biebrzy część jej urody i bogactwa…

Spokojna rzeka, olej na płótnie 50 x70 cm
Fragment obrazu: sposób ukazania światła