Formy ludzkie

istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że owa forma, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz (…). Zawsze, bez przerwy szukamy formy i rozkoszujemy się nią lub cierpimy przez nią (…).

Witold Gombrowicz

Olej na płótnie