Ekspresja zachodu

Jesteś wszystkimi kolorami jednocześnie, w największej ich jaskrawości.

Jennifer Niven

W przypadku ekspresjonizmu, między tym, co ma być przedstawione, a samym przedmiotem istnieje głęboka przepaść. Przedstawiony przedmiot nie jest prostą projekcją tego, co prezentuje, lecz zaproszeniem do zrozumienia tego, co rzeczywiście przedstawia. To, co ma być przedstawione, rozpoczyna się niejako poza samym obrazem.

Herbert Kühn
Olej na płótnie