Przemijanie

Ludzie, jak cienie, przesuwają się przez krajobrazy miast i znikają za rogiem. Budynki trwają nadal, choć czasem powykręcane przez czas, istnieją wciąż i stanowią tło dla życia kolejnych pokoleń.